Ανάπτυξη εφαρμογών

Κύρια δραστηριότητά μας είναι η ανάπτυξη καθετοποιημένων εφαρμογών (custom software), ικανών να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.


Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο τυποποιημένο λογισμικό και στο κατά παραγγελία κατασκευασμένο λογισμικό είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, η επιχείρηση που το αγοράζει πολλές φορές είναι αναγκασμένη να προσαρμόσει τις διαδικασίες της σύμφωνα με το λογισμικό ενώ στην δεύτερη περίπτωση, το λογισμικό προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.


Τα έτοιμα λογισμικά στην προσπάθειά τους να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των επιχειρήσεων, συνήθως προσφέρουν τη μέση λύση. Κάθε επιχείρηση όμως είναι διαφορετική, οπότε και το λογισμικό θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη διαφορετικότητά της.


Η διαδικασία...

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησής σας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα.


Καταγραφή - ανάλυση απαιτήσεων : Σε αυτήν τη φάση συλλέγονται όλες οι απαιτήσεις της εφαρμογής και γίνεται σαφής προσδιορισμός του λογισμικού που θα κατασκευαστεί

Κοστολόγηση : Μετά τον καθορισμό των απαιτήσεων της προηγούμενης φάσης, ακολουθεί η κοστολόγηση του λογισμικού και εφόσον ο πελάτης συμφωνεί, ακολουθεί η φάση της κατασκευής

Κατασκευή πρωτότυπου : Σε αυτήν τη φάση, κατασκευάζεται το λογισμικό σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στις προηγούμενες φάσεις.

Δοκιμή καλής λειτουργίας : Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρωτότυπου, γίνεται παρουσίαση του λογισμικού στον πελάτη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Ακολουθεί μια περίοδος στην οποία ο πελάτης δοκιμάζει την λειτουργία της εφαρμογής αφενός για να επιβεβαιώσει ότι καλύπτονται όσα συμφωνήθηκαν αλλά και ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στην εφαρμογή. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε το λογισμικό διορθώνεται κατάλληλα.

Συντήρηση - υποστήριξη - αναβάθμιση : Μετά τον έλεγχο καλής λειτουργίας, είμαστε δίπλα στον πελάτη για να υποστηρίξουμε την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής. Οποιαδήποτε νέα ανάγκη της επιχείρησης παρουσιαστεί, μπορεί να ενσωματωθεί στο υπάρχον λογισμικό.